Feiten en cijfers

“Onze relatie met water herdefiniëren”

De laatste 40 jaar is de wereldbevolking in aantal verdubbeld, het waterverbruik verviervoudigd

Bron

​Vandaag hebben zo'n 4 miljard mensen, zijnde bijna twee derden van de wereldbevolking, gedurende ten minste één maand van het jaar met ernstige waterschaarste te kampen.

Bron

Tot 40% van de wereldbevolking zal tegen 2035 ernstige waterstress ervaren.

Bron

Indien we verdergaan zoals we vandaag bezig zijn, zal er in 2040 niet voldoende water zijn om de dorst van de wereldbevolking te lessen en de huidige energie- en stroomvoorziening in stand te houden.
Bron

In 2050 zullen er 9,7 miljard bewoners zijn op de aarde. De vraag naar water zal naar verwachting met 55% toenemen, met inbegrip van een stijging met 400% van de vraag naar industrieel water.

Bron