Waarom recyclen?

's Werelds grootste uitdaging aangaan

Elke dag ondergaan meer en meer mensen waterstress. De mensheid wordt geconfronteerd met een nooit geziene watercrisis, als gevolg van ongelijke verdeling, klimaatverandering en een sterke stijging van de mondiale vraag naar zoet water. En over een paar jaar is er gewoon niet genoeg water meer voor ons allemaal.

Vanuit de ruimte gezien is onze planeet blauw: 70% van haar oppervlak is water. Daarvan is 97% zoutwater - de resterende 3% is moeilijk toegankelijk. Slechts 0,014% van de totale hoeveelheid water op aarde is zoet en beschikbaar. Dat is alles wat we hebben. De mensen, de dieren en de natuur zijn allemaal afhankelijk van dit water om te kunnen overleven.

De enige manier waarop onze planeet zoet water kan vernieuwen is door de neerslag op het land. Maar die hoeveelheid ligt veel lager dan de hoeveelheid water die mensen aan de aarde onttrekken. Na tientallen jaren van intensieve verstedelijking, ontbossing, omleiding van water en industriële landbouw, is onze planeet aan het uitdrogen en daalt het grondwaterpeil.

We hebben niet langer de keuze. We moeten intelligenter omgaan met water.